Posts tagged controloc control

Prawdopodobnie jeszcze nie mieliście pojęcia o controloc control – zapoznacie się z tego wpisu z zainteresowaniem o co chodzi

Advertisment

żołądek

Jak o tym wiadomo, nie mówi się o produkcie Controloc control. I to nie budzi wątpliwości, bo muszą być łatwiejsze tematy. Ale na tych łamach uczynimy odstępstwo od tej zasady i poruszymy ów chyba ciekawy temat.
Zacznijmy pisać od tego, że układ pokarmowy to tzw. układ połączonych funkcjonalnie narządów służących zapewnieniu przekazywania odpowiedniej ilości H2O i substancji energetycznych. Życzę paniom i panom prędkiego uleczenia z problemów z żołądkiem, wątrobą lub trzustką.
No to opiszmy controloc control.

  Skład Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żólty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego oraz etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny oraz żólty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) oraz antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjać następna, zaplanowana dawkę, kolejnego dnia o zwyklej porze.W razie watpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ekszej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to także możliwe należy zabrać ze sobą specyfik oraz ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi więc już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pelne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci oraz mlodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być też stosowany poprzez dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym oraz niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po uplywie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożadane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę oraz (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrzas anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka oraz (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, cieżkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca oraz obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami albo łuszczeniem się skóry, platowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narządów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cież kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry oraz białkówek oczu (spowodowane cieżkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiajace się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszącą gorączką.Występowanie dzialań niepożądanych definiuje sie w oparciu o określoną częstość ich występowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt czesto: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczestość nie znana: częstość nie może być też określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty glowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdecia oraz wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból oraz dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciala, obrzek kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiekszone stężnie bilirubiny oraz lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień oraz tworzenia sie wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Cze sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili sie którykolwiek z objawów niepożadanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojowa. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią dzialania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obslugiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża oraz karmienie piersia Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiacych piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem oraz piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijajac wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamujaco na skuteczność działania innych leków. Należy wypowiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujacych substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna oraz fenprokumon (wpływaja na gęstość krwi oraz zapobiegają zakrzepom). Może być też konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy wypowiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także również leków roślinnych oraz homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat oraz codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat oraz zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebyl chorobę wrzodowa żołądka albo przeszedl operacęję żołądka;ma problemy z watroba albo żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz oczu);jest pod stała opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być też oznaka innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość oraz osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie oraz (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże sie z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent posiada mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi więc już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to także jednakże specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku cąży albo karmienia piersią.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ow sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu sie kwasu z żołądka do przelyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku oraz wywoływać ból. Powinny pojawić się również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) wiec już po pierwszym dniu stosowania, nie może być jednakże lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być też przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

Trzeba poświęcić trochę wysilku profilaktyce naszego ukladu pokarmowego, bo to także może być o dużo prostrze niż leczenia wlaściwego dolegliwości. Warto zwrócić uwagę na Zespół jelita drażliwego – nazwa pochodzi od slów angielskich irritable bowel syndrome. W skrócie nazywana może być IBS. Zespół jelita drażliwego może być bardo rozpowszechniona chorobą układu pokarmowego. Blisko 70 % wszystkich chorych stanowią kobiety, Może być ona bardziej pospolita pośród kobiet. Dolegliwość ta może pojawić się zatem już przed 30 rokiem życia. Wówczas posiada charakter przewlekły. Objawy jakie następują w czasie tej dolegliwości dotyczą jelita grubego. Objawy nie dotycza budowy jelita czy może rownież jego metabolizmu, ale ściśle wiążą się z funkcjami jelita, jego działalnością. W czasie tej dolegliwości występują na przemian zaparcia wraz z biegunkami. Przed oddaniem stolca występują silne bóle brzucha. Objawy te nasilają się w czasie miesiączki i zachwiań hormonalnych. Zaburzone zostają też czynności ruchowe jelit i czucie w jamie brzusznej. Czesto zdarza się, że zespól jelita drażliwego pojawia się jako nastepstwo zatruć pokarmowych. Zespół jelita drażliwego nie może być choroba, która zagrażałaby naszemu życiu. Może się nawracać. Nie wykazuje żadnych powikłań. Profilaktyka dolegliwości polega na podawaniu choremu leków farmakologicznych zmniejszających objawy.
System pokarmowy wypełnia ważną rolę w ustroju. Bez niego zabrakloby nam energii. Żołądek posiada kształt workowaty, z przełykiem łaczy się za pomocą wpustu żołądka (cardia ventriculi), a z dwunastnicą łączy jego odźwiernik (pylorus ventriculi), otwor otoczony silną mięśniówką okrężną, która rozszerza się oraz zweża w zależności od różnicy pH pomiedzy środowiskami. Bocznie od części składowej wpustowej widoczne może być dno żołądka przechodzące w trzon. Obie te części składowej obejmują łukowate dwie krzywizny: lewa większa i prawa mniejsza, będąca jakoby przedlużeniem ściany przełyku. Trzon żołądka ustawiony może być bardziej pionowo, podczas kiedy następująca po nim sekcja odźwiernikowa przebiega raczej poziomo. Otwór końcowy żołądka stanowi odźwiernik przechodzący w dwunastnicę. Podział anatomiczny żołądka na trzon oraz sekcja odźwiernikowa odpowiada jego czynnościom: trzon magazynuje pokarm oraz częściowo trawi, a sekcja odźwiernikowa przesuwa jego do dwunastnicy. Błona śluzowa żołądka tworzy liczne, wysokie fałdy o przebiegu podłużnym. Znajdują się w niej liczne gruczoły żołądkowe, wytwarzajace m.in. kwas solny (gruczoły dna) i podpuszczkę (tylko u niemowlaków) oraz pepsynę.
System pokarmowy wypełnia ważną rolę w ustroju. Bez niego zabrakłoby nam energii. Żołądek posiada kształt workowaty, z przełykiem łączy się za pomoca wpustu żołądka (cardia ventriculi), a z dwunastnica łączy jego odźwiernik (pylorus ventriculi), otwór otoczony silną mięśniówką okrężna, która rozszerza się oraz zwęża w zależności od różnicy pH pomiedzy środowiskami. Bocznie od części skladowej wpustowej widoczne może być dno żołądka przechodzące w trzon. Obie te cześci składowej obejmuja lukowate dwie krzywizny: lewa wieksza i prawa mniejsza, będąca jakoby przedłużeniem ściany przełyku. Trzon żołądka ustawiony może być bardziej pionowo, podczas kiedy następująca po nim sekcja odźwiernikowa przebiega raczej poziomo. Otwor końcowy żołądka stanowi odźwiernik przechodzący w dwunastnicę. Podział anatomiczny żołądka na trzon oraz sekcja odźwiernikową odpowiada jego czynnościom: trzon magazynuje pokarm oraz częściowo trawi, a sekcja odźwiernikowa przesuwa jego do dwunastnicy. Blona śluzowa żołądka tworzy liczne, wysokie faldy o przebiegu podłużnym. Znajdują się w niej liczne gruczoły żoładkowe, wytwarzające m.in. kwas solny (gruczoły dna) i podpuszczkę (tylko u niemowlaków) oraz pepsyne.

Advertisment

Chyba wiadomo, że controloc control to znany produkt, który każdemu musi się przydać

Advertisment

żołądek

Ciekawe co ludzie myślą o produkcie Controloc control? Zazwyczaj nie łatwo właściwie stwierdzić. Jednakże trzeba się z tymi głosami zaznajomić i wówczas zakupić produkt, w tym wypadku Controloc control. Tymczasem opinie te czasami mogą być diametralnie różne. To także nie jest specjalnie niespodzianka. Bo jednak niektórzy chwalą Controloc control a inni ludzie zdecydowanie przeciwnie. Liczymy na to, że komentarze pod tym wpisem pomogą Państwu ustalić swoje zdanie. Zapraszamy do umieszczania komentarzy.
Zainicjujmy rozważania od tego, że układ pokarmowy to tzw. system połączonych ze sobą narządów służących do przekazywania ustrojowi właściwej ilości tlenku wodoru i składników energetycznych. Winszuję każdemu prędkiego uleczenia z kłopotów z układem pokarmowym.
A zatem opiszmy controloc control.

  Skład Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny weglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żólty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego oraz etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny oraz żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) oraz antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następna, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwyklej porze.W razie watpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić sie lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze sobą specyfik oraz ulotke. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletke na dobe. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi zatem już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamietać, że specyfik ow nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustapia.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci oraz młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być też stosowany poprzez dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostepnym oraz niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po uplywie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować sie z najbliższym szpitalem, jeśli wystapia jakiekolwiek z poniższych ciężkich dzialań niepożadanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę oraz (lub) tabletki.Cież kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka oraz (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty glowy z przyspieszonym biciem serca oraz obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzekiem, pęcherzami albo łuszczeniem się skóry, platowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narzadów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry oraz białkówek oczu (spowodowane cieżkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części skladowej pleców z towarzyszaca gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną czestość ich wystepowania:bardzo czesto: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: czestość nie może być też określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty glowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia oraz wzdecia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból oraz dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mieśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiekszone stężnie bilirubiny oraz lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencje do krwawień oraz tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby bialych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożadane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystapia działania niepożądane, takie jak zawroty glowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża oraz karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersia.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem oraz piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, polykać w calości, popijajac wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamująco na skuteczność dzialania innych leków. Należy wypowiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwlaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna oraz fenprokumon (wpływają na gęstość krwi oraz zapobiegają zakrzepom). Może być też konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszajacymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy wypowiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych oraz homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować sie z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat oraz codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat oraz zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobe wrzodową żołądka albo przeszedl operacęję żoładka;ma problemy z watroba albo żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz oczu);jest pod stała opieka lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie sie następujących objawów, mogących być też oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kal czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość oraz osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie oraz (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże sie z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent posiada mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi zatem już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to również jednakże specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku cąży albo karmienia piersią.   Opis Substancją czynna leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ow sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żoładku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przelyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przelyku oraz wywolywać ból. Powinny pojawić się również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) zatem już po pierwszym dniu stosowania, nie może być jednakże lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być też przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

System pokarmowy można rzec sklada się z przeróżnych elementow : jelit, wątroby, żołądka, oraz trzustki, które odpowiednio wypełniają swoją rolę. Zatrzymanie gazow oraz stolca, chociaż wymieniane pośród charakterystycznych objawow niedrożności jelit, nie zawsze może być stwierdzane. W przypadku przeszkody zlokalizowanej w końcowym odcinku jelita grubego zatrzymanie gazów oraz stolca pojawia sie stosunkowo wcześnie. Jeśli nie mniej jednak zamknieta może być początkowa sekcja jelita grubego albo jelito cienkie, zawartość jelita poniżej przeszkody może być też wydalana pod postacia gazów oraz stolca wciąż jeszcze poprzez dużo godzin. Tak zatem oddawanie poprzez chorego gazów albo stolca nie wyklucza niedrożności jelit.
System pokarmowy wypełnia istotną rolę w ustroju człowieka. Bez niego brakowałoby pokarmu. Jelito grube stanowi końcowa sekcja układu pokarmowego, w tym miejscu gromadza się tymczasowo nie wchłoniete składniki pokarmowe, przygotowywane do wydalenia. Jelito grube o długości 1,5 – 1,8m dzieli się na trzy odcinki: jelito ślepe, umieszczone w dolnej, prawej cześci skladowej jamy brzusznej, do którego uchodzi jelito cienkie; okrężnicę, najszerszy odcinek, umieszczony też wewnątrz jamy brzusznej, dzielący się na cztery mniejsze odcinki: okreżnice wstępującą, poprzeczną, zstępującą oraz esowatą oraz odbytnicę, która uchodzi do odbytu.
System pokarmowy wypełnia istotną role w ustroju człowieka. Bez niego brakowaloby pokarmu. Jelito grube stanowi końcową sekcja ukladu pokarmowego, w tym miejscu gromadzą się tymczasowo nie wchłonięte skladniki pokarmowe, przygotowywane do wydalenia. Jelito grube o długości 1,5 – 1,8m dzieli się na trzy odcinki: jelito ślepe, umieszczone w dolnej, prawej części składowej jamy brzusznej, do którego uchodzi jelito cienkie; okreżnice, najszerszy odcinek, umieszczony także wewnątrz jamy brzusznej, dzielący się na cztery mniejsze odcinki: okreżnice wstępującą, poprzeczną, zstępujaca oraz esowatą oraz odbytnicę, która uchodzi do odbytu.

Advertisment

Raczej jeszcze nie czytaliście o controloc control – przeczytajcie teraz uważnie co warto wiedzieć

Advertisment

żołądek

Drodzy odwiedzający ten blog powiedzmy szczerze, że Controloc control to także jeden z tych produktów nie reklamowanych ostatnio. Sprawmy tak, by opisać go na tej stronie. Ta szczególna charakterystyka nie jest zbyt długa.
Rozpocznijmy artykuł od tego, że układ pokarmowy to układ połączonych funkcjonalnie organów służących do przekazywania organizmowi właściwej ilości wody i substancji pokarmowych. Życzę paniom i panom szybkiego uzdrowienia z problemów z żołądkiem, wątrobą lub trzustką.
A przechodząc do tematu – opiszmy controloc control.

  Skład Substancją czynna leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego oraz etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny oraz żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) oraz antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjać następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwyklej porze.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ekszej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze sobą specyfik oraz ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletke na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi więc już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pelne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci oraz mlodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być też stosowany poprzez dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym oraz niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po uplywie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować sie z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych cieżkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę oraz (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzek twarzy, warg, ust, języka oraz (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty glowy z przyspieszonym biciem serca oraz obfitym poceniem sie.Cieżkie reakcje skórne (cze stość nie znana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami albo łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narzadów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na slońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry oraz białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem watroby), problemy z nerkami przejawiające sie bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części skladowej pleców z towarzyszącą gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich występowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: czestość nie może być też określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia oraz wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból oraz dyskomfort w obrebie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo zle samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiekszone steżnie bilirubiny oraz lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby plytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień oraz tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać czestszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splatanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożadane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystapia dzialania niepożadane, takie jak zawroty glowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża oraz karmienie piersia Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciaży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem oraz piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy rzec lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna oraz fenprokumon (wpływają na gęstość krwi oraz zapobiegają zakrzepom). Może być też konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połaczenia).Należy rzec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych oraz homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat oraz codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat oraz zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobę wrzodową żołądka albo przeszedl operacęję żoładka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz oczu);jest pod stałą opieka lekarza z powodu innych cieżkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być też oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość oraz osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie oraz (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent posiada mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi więc już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to również jednakże specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracajacej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrola lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku caży albo karmienia piersia.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przelyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u doroslych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku oraz wywoływać ból. Powinny pojawić sie również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) więc już po pierwszym dniu stosowania, nie może być jednakże lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być też przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

Trzeba poświęcić trochę wysiłku profilaktyce naszego ukladu pokarmowego, bo może być to również dużo prostrze niż leczenia wlaściwego chorób. Problemy z układem pokarmowym są niestety częścią codziennego życia wielu osób. Nawracająca niestrawność, zaparcia oraz wrzody to również przykre dolegliwości, które obniżają komfort życia. Współcześnie rośnie liczba osob cierpiących na dolegliwości takie jak: zespół jelita drażliwego (IBS), jelito cieknące, Dolegliwość Leśniowskiego-Crohna. Statystyki pokazują, że około 10-20% ziemskiej populacji posiada objawy związane z IBS. Spośród owych wszystkich ludzi około 70% dotykają lekkie dolegliwości, na umiarkowane skarży się około 25% z nich, a 5% przyznaje, że są one ciężkie oraz dokuczliwe. Okazuje się, że Dolegliwość Leśniowskiego-Crohna dotyka coraz więcej osób, pomimo tego, że w dalszym ciągu uznawana może być za choroba rzadką.
System pokarmowy wypełnia istotną role w organiźmie. Bez niego brakowaloby nam energii. Przełyk posiada długość średnio około 23-25 cm, odległość od siekaczy do żołądka około 40 cm. Występują trzy fizjologiczne zweżenia przelyku: zwężenie górne – w przejściu gardła w przełyk, mieśnie w tym miejscu tworza czynnościowy mięsień zwieracz przełyku i zweżenie środkowe – na wysokości rozdwojenia tchawicy w miejscu, gdzie aorta zstępująca od strony lewej oraz do tylu, a oskrzele lewe od przodu obejmują przełyk. Nie może być ono powodowane budowa samej ściany przełyku, ale przyleganiem obu sąsiednich narządów.
System pokarmowy wypełnia istotną rolę w organiźmie. Bez niego brakowałoby nam energii. Przełyk posiada długość średnio około 23-25 cm, odległość od siekaczy do żołądka około 40 cm. Występują trzy fizjologiczne zwężenia przełyku: zwężenie górne – w przejściu gardła w przełyk, mięśnie w tym miejscu tworzą czynnościowy mięsień zwieracz przełyku i zwężenie środkowe – na wysokości rozdwojenia tchawicy w miejscu, gdzie aorta zstępująca od strony lewej oraz do tyłu, a oskrzele lewe od przodu obejmują przełyk. Nie może być ono powodowane budową samej ściany przełyku, ale przyleganiem obu sąsiednich narządów.

Advertisment

Należy zwrócić uwagę na controloc control – o tym trzeba obeznać się

Advertisment

żołądek

Całkiem dużo zastanawiałam się nad tym, co popisać przy okazji opisywania tematu dotyczącego produktu Controloc control pomyślałam sobie, że wezmę kilka najciekawszych informacji od producenta. Jadnak przecież to by było niedostateczne i chcielibyście wyczaić ode mnie czegoś dodatkowo. Oczywiście. Weźmy na siebie próbę rozszerzenia tej czary wiedzy.
Rozpocznijmy od tego, że układ pokarmowy to układ połączonych funkcjonalnie organów służących zapewnieniu dostarczania odpowiedniej ilości tlenku wodoru i składników odżywczych. Życzę wszystkim śpiesznego uleczenia z problemów z układem pokarmowym.
Zatem do rzeczy – opiszmy controloc control.

  Skład Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny weglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego oraz etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny oraz żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) oraz antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupelnienia pominiętej dawki. Należy przyjać następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić sie lekarza albo farmaceuty. Jeśli to także możliwe należy zabrać ze sobą specyfik oraz ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku watpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceuta.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej wiekszej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być zlagodzenie objawów refluksu oraz zgagi zatem już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci oraz młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być też stosowany poprzez dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym oraz niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Dzialania niepożadane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystapia.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystapia jakiekolwiek z poniższych ciężkich dzialań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotke oraz (lub) tabletki.Cież kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrzas anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, jezyka oraz (lub) gardla, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty glowy z przyspieszonym biciem serca oraz obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzekiem, pecherzami albo łuszczeniem się skóry, płatowe luszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narządów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz estość nie znana): zażółcenie skóry oraz bialkówek oczu (spowodowane cieżkim uszkodzeniem watroby), problemy z nerkami przejawiajace się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszącą goraczka.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną czestość ich występowania:bardzo czesto: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczesto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczestość nie znana: czestość nie może być też określona na podstawie dostepnych danychNiezbyt cz sto: ból glowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia oraz wzdecia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból oraz dyskomfort w obrebie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciala, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężnie bilirubiny oraz lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększona tendencję do krwawień oraz tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystapia jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża oraz karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem oraz piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając woda.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wplywać hamujaco na skuteczność działania innych leków. Należy rzec lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna oraz fenprokumon (wpływają na gęstość krwi oraz zapobiegaja zakrzepom). Może być też konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszajacymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy rzec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także również leków roślinnych oraz homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować sie z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat oraz codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat oraz zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobę wrzodową żoładka albo przeszedł operacęję żołądka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz oczu);jest pod stała opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogacych być też oznaka innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przelykania;bladość oraz osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;cieżkie oraz (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże sie z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent posiada mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi zatem już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to także jednakże specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracajacej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostalych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończyl 18 roku życia.W przypadku cąży albo karmienia piersią.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzajacy kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje sie w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u doroslych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przelyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku oraz wywoływać ból. Powinny pojawić sie również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) zatem już po pierwszym dniu stosowania, nie może być jednakże lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być też przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

A zatem opiszmy controloc control.
Jeśli zasłabniesz, na przykład gdzieś na ulicy musisz pamietać o poniższych wskazówkach. Zasłabnięcie nie powoduje utraty przytomności. Często towarzyszą mu nie mniej jednak zawroty głowy, mdlości, poty, kłopoty z wyraźnym widzeniem, zaburzenia świadomości oraz spadek napięcia mięśni (dlatego upadamy). Skoro organizm nie upora sie z tymi problemami, zasłabnięcie może przerodzić się w omdlenie. To także ostatnie zawsze wiąże się z krótkotrwałą utratą przytomności oraz może być o dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia, a także życia. Skoro czujesz, że robi ci się slabo, przybierz pozycje (patrz ramka), ktora poprawia ukrwienie oraz dotlenienie mózgu, a tym samym zapobiega utracie przytomności.
Jeśli zasłabniesz, na przykład gdzieś na ulicy musisz pamiętać o poniższych wskazówkach. Zasłabnięcie nie powoduje utraty przytomności. Czesto towarzyszą mu jednakże zawroty głowy, mdłości, poty, klopoty z wyraźnym widzeniem, zaburzenia świadomości oraz spadek napięcia mięśni (dlatego upadamy). Skoro organizm nie upora się z tymi problemami, zasłabnięcie może przerodzić się w omdlenie. To również ostatnie zawsze wiąże się z krótkotrwałą utratą przytomności oraz może być o dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia, a także życia. Skoro czujesz, że robi ci się słabo, przybierz pozycję (patrz ramka), która poprawia ukrwienie oraz dotlenienie mózgu, a tym samym zapobiega utracie przytomności.

Advertisment

Weźmy pod uwagę controloc control – o tym można dyskutować

Advertisment

żołądek

Moi czytelnicy zauważmy to zgodnie z prawdą, że Controloc control jest jednym z tych produktów o których warto coś powiedzieć. Omówmy go zatem. Owa nasza charakterystyka nie będzie długa.
Uwaga: controloc control możesz kupić w aptece internetowej.
Zacznijmy od tego, że układ pokarmowy to układ połączonych funkcjonalnie organów służących zapewnieniu dostarczania organizmowi właściwej ilości tlenku wodoru i substancji odżywczych. Winszuję paniom i panom szybkiego uzdrowienia z kłopotów z trzustką, żołądkiem lub wątrobą.
A przechodząc do tematu – opiszmy controloc control.

  Skład Substancja czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego póltorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego oraz etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny oraz żólty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) oraz antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupelnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następna, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze soba specyfik oraz ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku watpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceuta.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi więc już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ow nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować sie z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy polykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci oraz młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być też stosowany poprzez dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostepnym oraz niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po uplywie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocia.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożadane, chociaż nie u każdego one wystapia.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych ciężkich dzialań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę oraz (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzek twarzy, warg, ust, języka oraz (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty glowy z przyspieszonym biciem serca oraz obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzekiem, pęcherzami albo łuszczeniem się skóry, płatowe luszczenie sie skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narzadów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cież kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry oraz białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części skladowej pleców z towarzyszaca gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich występowania:bardzo często: dużo cześciej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: czestość nie może być też określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia oraz wzdecia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból oraz dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swedzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężnie bilirubiny oraz lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień oraz tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili sie którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soje.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża oraz karmienie piersia Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem oraz piciem Tabletki należy przyjmować przed posilkiem, połykać w całości, popijajac wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wplywać hamująco na skuteczność dzialania innych leków. Należy wypowiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna oraz fenprokumon (wpływają na gęstość krwi oraz zapobiegają zakrzepom). Może być też konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu weglan, albo ich połączenia).Należy wypowiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych oraz homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować sie z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat oraz codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat oraz zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebyl chorobę wrzodową żołądka albo przeszedł operacęję żołądka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz oczu);jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych cieżkich dolegliwości albo chorób;bedzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie sie następujących objawów, mogących być też oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dieta albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z polykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość oraz osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;cieżkie oraz (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże sie z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent posiada mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi więc już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to rownież nie mniej jednak specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracajacej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończyl 18 roku życia.W przypadku caży albo karmienia piersią.   Opis Substancja czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzajacy kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku oraz wywoływać ból. Powinny pojawić się również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z choroba refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) wiec już po pierwszym dniu stosowania, nie może być nie mniej jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być też przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

System pokarmowy sklada się z zrożnicowanych fragmentów : jelit, wątroby, żołądka, oraz trzustki, które należycie odgrywają rolę. Warto zaprzyjaźnić się z ziolami, które ludzki żołądek lubi: mięta, rumianek, majeranek, koper, imbir, siemię lniane – powinny oddać nam nieocenione usługi, łagodząc dolegliwości trawienne. Dobra propozycją są również gotowe suplementy, oparte przecież głównie na naturalnych skladnikach, dobroczynnych nie jedynie dla śluzówki żołądka, ale dla całego, długiego oraz skomplikowanego układu pokarmowego. Skoro z kolei zgaga, bóle czy może niestrawność trwają dłużej niż parę dni – nie posiada rady, trzeba iść z tym do lekarza. Coś, co wydaje sie cierpieniem z przejedzenia, często może być też oznaką poważnych dolegliwości wątroby, trzustki albo pierwszym sygnałem wrzodów żoładka albo dwunastnicy. Niestety, kłopoty żołądkowe nie zaczynają sie oraz nie kończą na ostro doprawionym bigosiku oraz czwartej porcji tortu z kremem. Dla nielubiacych dentysty będzie to również wieść straszna, ale chore nasze zęby również powinny zaszkodzić żołądkowi – po pierwsze są rozsadnikiem bakterii, siejąc je po całym organizmie, po drugie, braki w uzębieniu utrudniają prawidłowe rozdrobnienie jedzenia w ustach, a niestarannie pogryzione jedzenie dłużej będzie zalegać w żoładku, po trzecie nareszcie – śluzówka również nie lubi dużych kawałków pokarmu, bo powinny ją uszkodzić oraz spowodować nadżerki, a to rownież więc już prosta droga do wrzodow żoładka.
System pokarmowy pełni istotna role w ustroju. Bez niego brakowaloby energii. Ludzka wątroba może być gruczołem wchodzącym w skład ukladu pokarmowego, bo obok innych ważnych funkcji niezbędnych dla metabolizmu, produkuje żółć, wydzieline potrzebną do trawienia tłuszczy. Gromadzi się ona w woreczku żółciowym, nastepnie, po każdym posilku, przelewa się do wnetrza jelita cienkiego poprzez drogi żólciowe.
System pokarmowy pełni istotna rolę w ustroju. Bez niego brakowałoby energii. Nasza wątroba może być gruczołem wchodzacym w skład układu pokarmowego, bo obok innych ważnych funkcji niezbędnych dla metabolizmu, produkuje żółć, wydzielinę potrzebną do trawienia tłuszczy. Gromadzi się ona w woreczku żółciowym, nastepnie, po każdym posiłku, przelewa się do wnętrza jelita cienkiego poprzez drogi żółciowe.

Advertisment

Prawdopodobnie coś nowego: controloc control i warto przetestować?

Advertisment

żołądek

W prasie obecnie tylko okazyjnie mówi się na temat produktu Controloc control zatem w naszym odczuciu powinno się to zmienić. A więc parę istotnych danych w tym temacie, mamy nadzieję, że staną się pomocne.
Zacznijmy pisać od tego, że układ pokarmowy to tzw. system połączonych ze sobą organów mających na celu czynności dostarczania organizmowi właściwej ilości tlenku wodoru i substancji odżywczych. Winszuję wszystkim rychłego uleczenia z problemów z trzustką, żołądkiem lub wątrobą.
A przechodząc do tematu – opiszmy controloc control.

  Sklad Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego oraz etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny oraz żólty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) oraz antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupelnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie watpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ekszej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze sobą specyfik oraz ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi zatem już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ow nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy polykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci oraz młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być też stosowany poprzez dzieci oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym oraz niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiaca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować dzialania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę oraz (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzek naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka oraz (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca oraz obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzekiem, pęcherzami albo luszczeniem sie skóry, platowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narządów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry oraz białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszącą gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną czestość ich występowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: częstość nie może być też określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból glowy, zawroty glowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia oraz wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból oraz dyskomfort w obrebie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo zle samopoczucie, zaburzenia snu; zwiekszona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiekszone steżnie bilirubiny oraz lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień oraz tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splatanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystapia jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża oraz karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem oraz piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamujaco na skuteczność działania innych leków. Należy rzec lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierajacych jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna oraz fenprokumon (wpływają na gęstość krwi oraz zapobiegają zakrzepom). Może być też konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu weglan, albo ich połączenia).Należy rzec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych oraz homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo wiecej tygodni;ma ponad 55 lat oraz codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat oraz zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobe wrzodową żołądka albo przeszedł operacęję żołądka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz oczu);jest pod stałą opieka lekarza z powodu innych cieżkich dolegliwości albo chorób;bedzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być też oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciala (nie zwiazana z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z polykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość oraz osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie oraz (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent posiada mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu oraz zgagi zatem już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to rownież jednakże specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku caży albo karmienia piersia.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żoładku. CONTROLOC Control stosuje sie w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu sie kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku oraz wywolywać ból. Powinny pojawić się rownież takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) zatem już po pierwszym dniu stosowania, nie może być jednakże lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być też przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

Zatem opiszmy controloc control.
Skoro poczujesz się źle, na przykład w nieznanym miejscu pamiętaj o kilku radach. Omdlenie może być krótkotrwałą oraz przemijajaca utratą przytomności, po wystąpieniu której osoba sama odzyskuje przytomność. Przyczyn omdleń literatura fachowa wymienia wiele. Ogólnie rzecz biorąc, w większości przypadkow są one spowodowane chwilowym zmniejszeniem ilości dostarczanego tlenu do mózgu zwyklego człowieka (niedotlenieniem). Omdlenie może być też wywolane wzmożonym napięciem emocjonalnym, jak np. paniczny strach, wystąpieniem silnego bólu, przebywaniem w pozycji stojącej poprzez długi czas, szybkim podniesieniem się z pozycji siedzącej bądź leżącej,różnego rodzaju chorobami serca oraz układu krażenia, lekami.
Skoro poczujesz się źle, na przykład w nieznanym miejscu pamiętaj o kilku radach. Omdlenie może być krótkotrwałą oraz przemijającą utrata przytomności, po wystąpieniu której osoba sama odzyskuje przytomność. Przyczyn omdleń literatura fachowa wymienia wiele. Ogólnie rzecz biorąc, w większości przypadków są one spowodowane chwilowym zmniejszeniem ilości dostarczanego tlenu do mozgu zwykłego czlowieka (niedotlenieniem). Omdlenie może być też wywolane wzmożonym napięciem emocjonalnym, jak np. paniczny strach, wystapieniem silnego bólu, przebywaniem w pozycji stojacej poprzez długi czas, szybkim podniesieniem się z pozycji siedzacej bądź leżacej,różnego rodzaju chorobami serca oraz układu krążenia, lekami.

Advertisment

Raczej jeszcze nie słyszeliście o controloc control – zapoznacie się tutaj z uwagą o co chodzi

Advertisment

żołądek

Obecnie, w mediach rzadko mówi się na temat produktu Controloc control i w naszej opinii warto to zmienić. Poniżej trochę istotnych danych w tym temacie, wyrażamy opinię, że będą przydatne.
Uwaga: controloc control możesz nabyć w dobrej aptece.
Rozpocznijmy artykuł od tego, że układ pokarmowy to tzw. układ połączonych ze sobą organów mających na celu czynności dostarczania właściwej ilości wody i składników pokarmowych. Winszuję każdemu śpiesznego uzdrowienia z problemów z żołądkiem, wątrobą lub trzustką.
Ale do rzeczy – opiszmy controloc control.

  Skład Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) i antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze sobą specyfik i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej wiekszej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po calkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu i zgagi zatem już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamietać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci i młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być stosowany poprzez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożadane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożadanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty glowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami albo łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narzadów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszącą gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich występowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt czesto: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo zle samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mieśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężnie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża i karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem i piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy rzec lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy rzec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych i homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat i codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat i zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobę wrzodową żołądka albo przeszedł operacęję żoładka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie sie następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość i osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże sie z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi zatem już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to również nie mniej jednak specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soje albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku cąży albo karmienia piersia.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Powinny pojawić się również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) zatem już po pierwszym dniu stosowania, nie może być nie mniej jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pelnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

System pokarmowy składa się z zróżnicowanych fragmentów : jelit, wątroby, żoładka, i trzustki, które właściwie wypełniaja rolę. Nabawienie się dolegliwości wrzodowej może doprowadzić na stół chirurgiczny, a zaniedbanie schorzenia – okazać się śmiertelnym błędem. Wrzody jesteśmy w stanie usunąć, ale sama dolegliwość wrzodowa będzie nam towarzyszyć do końca życia. Wrzody powinny się pojawiać i znikać. Chorobę wrzodową można porównać do kwiatka stojącego na oknie, który zawsze może być zielony, ale czasem zakwita – to rownież zakwitanie to również może być zaostrzenie dolegliwości wrzodowej. Kwiatek może zwiędnąć, ale cały czas żyje – podobnie jak choroba, która caly czas się utrzymuje. Wystarczą odpowiednie warunki, np. niezaprzestanie palenia papierosów czy może również nagminne spożywanie ciężkostrawnych produktow, stres, by dolegliwość odnowiła się.
Skoro poczujesz się źle, przykładowo gdzieś na ulicy pamiętaj o paru zaleceniach. Skoro czujesz, że robi ci się słabo, przybierz pozycję (patrz ramka), która poprawia ukrwienie i dotlenienie mózgu, a tym samym zapobiega utracie przytomności. By zapobiec kolejnym zasłabnięciom i omdleniom, jadaj regularnie posiłki i wypijaj 2–3 litry wody dziennie (w upały 4 litry) – to także zapobiegnie gwałtownym spadkom poziomu glukozy i ciśnienia krwi. Lepiej również unikaj dusznych pomieszczeń, przesiadywania na slońcu, gwałtownego zmieniania pozycji i sytuacji stresujacych.
Wciaż jeszcze parę słów o naszym żołądku. Wrzody powinny wystąpić w każdym wieku. Chorują na nie także małe dzieci. Najczęściej jednakże wrzód żołądka pojawia sie w wieku 50-60 lat, a wrzód dwunastnicy – w wieku 40-50 lat. Z badań wynika, że pojedyncze albo mnogie owrzodzenia występują u ok. 10 proc. całej dorosłej populacji. Mężczyźni chorują dwukrotnie dużo częściej niż kobiety, ale dotyczy to także jedynie wrzodu dwunastnicy. U osob chorych na wrzód żołądka nie ma zróżnicowania ze względu na płeć. Dużo owrzodzeń ulega samoistnemu wygojeniu w ciagu roku. Czasami także bez rozpoznania choroby, ponieważ niekiedy może ona przebiegać bezobjawowo. Objawy dolegliwości wrzodowej są zróżnicowane. W przypadku wrzodów żołądka chorzy skarżą się na ciągły głód, pieczenie albo uczucie ssania, inni mają mdłości i wzdęcia po obfitym posiłku. Jednakże najczęstszym objawem dolegliwości może być ból zlokalizowany w nadbrzuszu, pojawiający się w ciągu 1-3 godz. po posiłku. Przy wrzodach dwunastnicy bóle czesto pojawiają się w nocy albo nad ranem. Innymi objawami są zgaga, nudności, wymioty, brak apetytu, niesmak w ustach, zaparcia na przemian z biegunkami, spadek masy ciała, wzdęcia i czkawka. Dolegliwości powracają co parę miesięcy – wiosną i jesienią. Bywa, że pierwszym symptomem dolegliwości może być ostry krwotok, który ma postać wymiotów świeżą krwią albo wymiotów przypominających fusy czarnej kawy. W takim przypadku chory jak najszybciej powinien trafić do szpitala.

Advertisment

Szczerze powiedzmy: controloc control należy sprawdzić

Advertisment

żołądek

Długo myślałam nad tym, co skrobnąć przy okazji omawiania produktu Controloc control wymyśliłam sobie, że zacytuję kilka superważnych parametrów od wytwórcy. Mimio to oczywiście to by było niewystarczające i chcielibyście wyczaić od autora wpisu cóś tam wiecej. Dobrze zatem. Podejmijemy wyzwanie zwiększenia naszej skarbnicy danych.
Zacznijmy od tego, że układ pokarmowy to tzw. układ połączonych funkcjonalnie organów mających na celu czynności dostarczania odpowiedniej ilości tlenku wodoru i substancji energetycznych. Życzę wszystkim śpiesznego uzdrowienia z kłopotów z żołądkiem, wątrobą lub trzustką.
No to opiszmy controloc control.

  Sklad Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) i antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie watpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić sie do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze soba specyfik i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej wiekszej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustapieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu i zgagi więc już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcalości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci i młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być stosowany poprzez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych cieżkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami albo łuszczeniem sie skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narządów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiajace się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszącą gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określona częstość ich występowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból glowy, zawroty glowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów watrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężnie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożadane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystapia działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża i karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciaży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem i piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, polykać w całości, popijając woda.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamująco na skuteczność dzialania innych leków. Należy rzec lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy rzec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych i homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat i codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat i zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobe wrzodową żoładka albo przeszedł operacęję żołądka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie sie następujących objawów, mogacych być oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kal czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość i osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi zlagodzenie objawów refluksu i zgagi więc już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to również jednakże specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracajacej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku caży albo karmienia piersią.   Opis Substancja czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Powinny pojawić sie również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości zwiazane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) więc już po pierwszym dniu stosowania, nie może być jednakże lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pelnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

System pokarmowy składa się z zróżnicowanych elementów : jelit, wątroby, żołądka, i trzustki, które wszystkie spełniają swoją rolę. Przyjrzyj się swoim nawykom żywieniowym. Może warto coś tam w nich zmienić – zamiast pieczonego kurczaka wybierz gotowanego. Zamiast frytek w ramach przekąski zjedz jabłko, sałatkę, pieczywo chrupkie. Jedz w miarę regularnie i zdrowo, pamiętając jednocześnie, aby ostatni posiłek spożyć ok. 3 godzin przed pójściem spać. Sprobuj ograniczyć również kawę. Skoro nie potrafisz bez niej żyć – postaraj się wypijać nie więcej niż 2-3 filiżanki dziennie. Ruszaj się – nie musisz wyciskać siódmych potów w klubie fitness. Zadbaj o to, by każdego dnia znaleźć godzine na przykład na spacer, lekką przejażdżke rowerową, basen, gimnastykę. Sport poprawia perystaltyke jelit, usprawnia procesy trawienne, pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Pożywienie, rozdrobnione w jamie ustnej, trafia do żołądka poprzez przełyk zakończony odźwiernikiem – szczelną, muskularną bramką, która chroni przełyk przed ostrym kwasem i sokami wytwarzanymi w żołądku.
Kiedy poczujesz sie gorzej, na przyklad na ulicy pamiętaj o paru radach. Każdy człek chociaż raz w życiu doświadczył specyficznego uczucia, że wkrótce zemdleje. Stan tuż przed omdleniem może być niezwykle nieprzyjemny i z pewnością może nas chwilowo przestraszyć, ale skoro zdarza się rzadko, nie powinniśmy mieć większych powodów do obaw. Skoro jednakże zawroty głowy i poczucie „odplywania” towarzyszą ci regularnie, warto udać się do lekarza i zbadać przyczynę słabości, ponieważ dolegliwości, które przeżywasz powinny być objawem rożnorodnych chorób.
Coś tam co musisz przeczytać koniecznie

Advertisment

Chyba nie odkryjemy Ameryki mówiąc, że controloc control to produkt, który każdemu powinien przynieść poprawę

Advertisment

żołądek

Interesujące co inni myślą o produkcie Controloc control? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Ale należy się z tymi opiniami zapoznać i wówczas nabyć ten produkt, w tym przypadku Controloc control. Ale jednak opinie te są zdecydowanie sprzeczne. To też nie jest jednak zaskoczenie. Bo jednak jedni dowartościowują Controloc control a inni konsumenci raczej przeciwnie. Liczymy na to, że opinie pod tym artykułem ułatwią wam uzyskać prywatne zdanie. Zachęcamy do komentowania.
Uwaga: controloc control możesz nabyć w każdej aptece.
Zainicjujmy rozważania od tego, że układ pokarmowy to system połączonych ze sobą narządów mających na celu czynności dostarczania właściwej ilości H2O i substancji odżywczych. Życzę wam szybkiego uzdrowienia z kłopotów z wątrobą, żołądkiem lub trzustką.
Czyli opiszmy controloc control.

  Skład Substancją czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne składniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żólty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) i antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to także możliwe należy zabrać ze soba specyfik i ulotkę. Objawy przedawkowania nie sa znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku watpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletkę na dobe. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu i zgagi wiec już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dlużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci i mlodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być stosowany poprzez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystapia jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze soba ulotkę i (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardla, który może powodować trudności w przełykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami albo łuszczeniem sie skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narządów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażólcenie skóry i bialkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszaca gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich występowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczestość nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciala, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężnie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystapia jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytyne sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soję.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urządzenia mechanicznych.   Ciaża i karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem i piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w calości, popijając wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy wypowiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna i fenprokumon (wpływają na gestość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszajacymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy wypowiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także również leków roślinnych i homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat i codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat i zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobę wrzodową żołądka albo przeszedł operaceje żołądka;ma problemy z wątrobą albo żółtaczkę (zażólcenie skóry i oczu);jest pod stała opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewal wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z połykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość i osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi więc już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to także nie mniej jednak specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku cąży albo karmienia piersią.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u doroslych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywolywać ból. Powinny pojawić się również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z choroba refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) więc już po pierwszym dniu stosowania, nie może być nie mniej jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

Wciąż jeszcze jedynie parę istotnych zdań a propos profilaktyki dolegliwości i poprawiania działania wątroby. Bez wątroby normalne funkcjonowanie naszego organizmu nie byłoby możliwe. Jako największy narząd wewnętrzny zwykłego człowieka u dorosłej osoby sięga wagi ponad 1 kg. Ale nie tylko, z tego powodu może być takim wyjątkowym organem. Organem jedynym w swoim rodzaju. Zachwyt nad jej wyjątkowością może być uzasadniony, ale, na czym on tak naprawdę polega, czy może jedynie na rozmiarach? Ludzka wątroba mianowicie, jako jedyny organ wewnętrzny może być w stanie sama się regenerować. Zdolność ta śmiało można rzec przedłuża nasze życie niejednemu człowiekowi. Wciąż jeszcze tak niedawno nie było takiej wiedzy, która jakoby nie patrzeć, zawsze daje nadzieję na to, że także pomimo ciężkich stanów, ludzka watroba może być w stanie sama podjąć proces odnowy, – naturalnie jedynie z nasza pomocą. Ludzka wątroba pracująca w naszym ciele, może być jak mała fabryka, w której dochodzi do ważnych dla naszego życia procesów. O czym mowa? Do wątroby dociera to wszystko to, co dostaje się do naszego organizmu. Chociaż najczęściej są to także spożywane posiłki, wypijane napoje, ale rownież środki leczenia czy może używki, znaczny wpływ na to, czemu stawić czoła będzie musiala nasza ludzka wątroba ma również środowisko, w jakim żyjemy i stopień jego zanieczyszczenia. W zależności od rodzaju związków docierających do wątroby wspólnie z krwia poprzez dwa doprowadzające ją naczynia, ludzka wątroba „utylizuje” szkodliwe związki i przyswaja składniki odżywcze z dostarczonej krwi. Te, wcześniej toksyczne, po przemianie w nieszkodliwe są usuwane z organizmu poprzez system wydalniczy i moczowy i poprzez skórę wraz z potem. Pożyteczne dla organizmu składniki są przyswajane albo także po części składowej magazynowane poprzez wątrobę, tak jak pewna część witamin. Ludzka wątroba mając znaczny wpływ na procesy trawienne przekształca bialka i trawi tłuszcze, dzięki wytwarzanej poprzez siebie żółci. Do procesu trawiennego wytwarza ponad 100 enzymów i i dlatego trzeba dbać o wątrobę.
System pokarmowy spełnia ważną rolę w organiźmie. Bez niego zabrakłoby pokarmu. Gardło to rownież wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie jamy ustnej i jamy nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań. Gardło zbudowane może być z mięśni poprzecznie prażkowanych pokrytych od zewnątrz tkanką łączną, a od wewnątrz błoną śluzową. Gardlo ciągnie się od podstawy czaszki, aż do miejsca przejścia w przelyk, to również może być do wysokości szóstego kręgu szyjnego. Mięśnie gardła tworzą ścianę tylna i ściany boczne. Na ścianach bocznych znajdują sie ujścia trąbek słuchowych, otoczone wałami trąbkowymi i skupiskiem tkanki chłonnej tworzącymi migdalki trąbkowe. W miejscu przejścia sklepienia gardła w ścianę tylną może być skupisko tkanki limfatycznej, migdałek gardłowy – trzeci migdał. W ścianie przedniej gardla, idąc od góry, widoczne są nozdrza tylne, łączące jamę nosową z gardłem, poniżej znajduje się cieśń gardzieli, poprzez którą jama ustna komunikuje się z jamą gardłową. Najniżej znajduje się wejście do krtani.
Wciąż jeszcze parę słów o naszym żołądku. Nerwica żoładka i jelit objawia się zaburzeniami ze strony układu pokarmowego w stanach szczególnego napięcia emocjonalnego. Uczucie przelewania w brzuchu, nudności, wymioty, bóle brzucha albo biegunki, ktore pojawiają się w sytuacji stresującej, powinny być objawami nerwicy. Problemy żołądkowo-jelitowe to również najczęstsze symptomy tej choroby. Powinny dotyczyć zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. W dolegliwościach przewodu pokarmowego związanych z napięciem nerwowym pomóc powinny krople doustne Nerwonal o łagodnym działaniu uspokajajacym. Na zaburzenia nerwicowe w obecnych czasach cierpia miliony osób na całym świecie. Jedną z najczęstszych odmian nerwicy czynnościowej może być nerwica żołądka i jelit, charakteryzująca sie dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Nerwica żołądkowo-jelitowa bywa czasem określana także jako jelito spastyczne, zespól jelita nadwrażliwego albo zespół jelita drażliwego. Typowe objawy nerwicy żołądka, to: nieprzyjemne skurcze żołądka, biegunka, gazy, wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha, nudności. Należy podkreślić, że nerwica żołądka i jelit nie wiąże się z obecnością patologii ze strony przewodu pokarmowego.

Advertisment

Uznajmy, że naprawdę controloc control – zastanowicie się czy wam pomoże – OK?

Advertisment

żołądek

A zatem drodzy czytelnicy szukacie opinii o produkcie Controloc control. I to nie powinno nikogo zdziwić, bo gdy trzeba kupić produkt, to warto poznać opinie innych klientów. Tymczasem opinie te bywają bardzo różne. Niektórzy zachwycają się Controloc control a inni zdecydowanie przeciwnie. Może komentarze pod tym artykułem ułatwią wam ustalić własne zdanie. Zdecydowanie często to zdanie innych przyjaciół decyduje o tym czy kupujemy czy też nie. Zapraszamy do komentowania.
Rozpocznijmy od tego, że układ pokarmowy to tzw. układ połączonych funkcjonalnie narządów służących do przekazywania organizmowi odpowiedniej ilości wody i substancji energetycznych. Życzę wam rychłego uleczenia z kłopotów z wątrobą, żołądkiem lub trzustką.
A przechodząc do tematu – opiszmy controloc control.

  Skład Substancja czynną leku może być pantoprazol. Jedna tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).Inne skladniki leku to:Rdze : bezwodny węglan sodu, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian.Otoczka: hypromeloza, powidon, dwutlenek tytanu (E171), żółty tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, cytrynian trietylu.Tusz: szelak, czerwony, czarny i żółty tlenek żelaza (E172), lecytyna sojowa, dwutlenek tytanu (E171) i antifoam DC 1510.   Pominięcie leku Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić sie do lekarza albo farmaceuty.    Zastosowanie wi ększej niż zalecana dawki Należy natychmiast poradzić się lekarza albo farmaceuty. Jeśli to również możliwe należy zabrać ze sobą specyfik i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.   Stosowanie CONTROLOC Control należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.Przyjmować 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg. Specyfik należy przyjmować przynajmniej poprzez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku CONTROLOC Control po całkowitym ustapieniu objawów. Możliwe może być złagodzenie objawów refluksu i zgagi zatem już po jednym dniu stosowania leku CONTROLOC Control, ale należy pamiętać, że specyfik ów nie może być przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po stosowaniu tego leku poprzez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.Nie należy przyjmować leku CONTROLOC Control poprzez dlużej niż 4 tygodnie bez konsultacji zlekarzem.Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać wcałości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Dzieci i młodzieżLek CONTROLOC Control nie powinien być stosowany poprzez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.    Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku CONTROLOC Control po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.    Działania niepożądane Jak każdy lek, CONTROLOC Control może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast poinformować lekarza albo skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotke i (lub) tabletki.Cięż kie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przelykaniu albo oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem sie.Cieżkie reakcje skórne (czę stość nie znana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami albo łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust albo narządów płciowych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.Inne cięż kie reakcje (cz ęstość nie znana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiajace się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części składowej pleców z towarzyszącą gorączką.Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich wystepowania:bardzo często: dużo częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentówczęsto: od 1 – 10 na 100 leczonych pacjentówniezbyt często: od 1 – 10 na 1000 leczonych pacjentówrzadko: od 1 – 10 na 10 000 leczonych pacjentówbardzo rzadko: rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentówczęstość nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danychNiezbyt cz sto: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, sucho w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna albo pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie albo złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko: zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężnie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko: zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby plytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.Czę sto nie znana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężnia sodu we krwi.Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo skoro wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę.    Uwaga CONTROLOC Control zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne albo soje.   Prowadzenie pojazdów Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy albo zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwać urzadzenia mechanicznych.   Ciaża i karmienie piersią Nie należy stosować leku CONTROLOC Control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet u których nie można wykluczyć ciąży albo u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza albo farmaceuty.    Stosowanie leku z jedzeniem i piciem Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.   Interakcje Lek CONTROLOC Control może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy rzec lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku CONTROLOC Control jednocześnie z atazanawirem.Nie należy stosować leku CONTROLOC Control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak odmienne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol albo rabeprazol) albo antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).CONTROLOC Control można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np.magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, albo ich połączenia).Należy rzec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również również leków roślinnych i homeopatycznych.    Środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:jest leczony z powodu zgagi albo niestrawności nieprzerwanie poprzez 4 albo więcej tygodni;ma ponad 55 lat i codziennie stosuje środki leczenia na niestrawność wydawane bez recepty;ma ponad 55 lat i zauważy nowe niepokojące objawy albo zmieni się charakter objawów dotychczasowych;przebył chorobę wrzodową żoładka albo przeszedł operacęję żołądka;ma problemy z watroba albo żółtaczkę (zażólcenie skóry i oczu);jest pod stałą opieka lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości albo chorób;będzie miewał wykonane badanie endoskopowe albo test ureazowy.Należy natychmiast poinformować lekarza przed albo po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie sie następujacych objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:niezamierzona utrata masy ciała (nie związaną z dietą albo ćwiczeniami);wymioty, szczególnie nawracające;krwawe wymioty, które powinny wyglądać jak ciemne fusy po kawie;krew w kale, kał czarny albo smolisty;problemy z polykaniem albo ból w trakcie przełykania;bladość i osłabienie (niedokrwistość);ból w klatce piersiowej;ból brzucha;ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku CONTROLOC Control wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi zatem już po jednym dniu stosowania CONTROLOC Control. Nie może być to również nie mniej jednak specyfik przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy jego stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi albo objawów niestrawności,powinien pozostawać pod regularna kontrolą lekarza.    Przeciwwskazania Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, soję albo którykolwiek z pozostałych składników leku CONTROLOC Control.Jeżeli pacjent stosuje specyfik zawierajcy atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.W przypadku cąży albo karmienia piersią.   Opis Substancją czynną leku CONTROLOC Control może być pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ów sposób specyfik zmniejsza ilość kwasu w żołądku. CONTROLOC Control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów dolegliwości refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystapienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Powinny pojawić się również takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie). CONTROLOC Control może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksów (takie jak zgaga, kwaśne odbijanie) zatem już po pierwszym dniu stosowania, nie może być nie mniej jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek poprzez 2-3 kolejne dni.

Naucz się czegoś jeszcze:
leczenie dzieci. Wciąż jeszcze parę istotnych twierdzeń a propos profilaktyki dolegliwości i polepszania działania wątroby. Za stosowaniem Ostropestu stoją solidne podstawy naukowe. Liczne dowody świadczą o tym, że wyciag z tej rośliny chroni wątrobę, wspomaga funkcjonowanie wątroby i leczy jej uszkodzenia. Ostropest charakteryzuje sie właściwościami regenerującymi komórki a także duże fragmenty tkanki wątrobowej. Ostropest pomaga przywrocić normalne funkcjonowanie wątroby i złagodzić przebieg dolegliwości — konkludują badacze. Jak zatem widać ostropest może być rośliną przebadaną o udowodnionym korzystnym działaniu. Ostropest plamisty pochodzi z obszarów śródziemnomorskich. Głównie z Izraela i Turcji, ale od dawna zakorzeniła się w pozostałych krajach. Jako roślina lecznicza może być wykorzystywana od zarania dziejów. Najczęściej w formie nalewek czy może wywarów. Wielu pacjentów cierpiacych na marskość wątroby, odczuwa niesamowitą ulgę przy stosowaniu ostropestu plamistego. Ponadto ma działanie ochronne i wzmacnia wątrobę do tego stopnia, że mógłby ochronić nas także przed toksynami muchomora. bardzo dobrze udrażnia drogi żółciowe, a także pomaga w usunięciu z nich kamieni. Korzyści ze stosowania ostropestu plamistego są ogromne, a cena jaką za niego zapłacimy może być naprawdę niewielka.
System pokarmowy pelni ważna rolę w organiźmie czlowieka. Bez niego brakowałoby nam pokarmu. Żołądek ma kształt workowaty, z przełykiem łaczy się za pomocą wpustu żołądka (cardia ventriculi), a z dwunastnicą łączy jego odźwiernik (pylorus ventriculi), otwór otoczony silną mięśniówką okrężną, która rozszerza sie i zwęża w zależności od różnicy pH pomiedzy środowiskami. Bocznie od części składowej wpustowej widoczne może być dno żołądka przechodzące w trzon. Obie te części składowej obejmują łukowate dwie krzywizny: lewa większa i prawa mniejsza, będąca jakoby przedłużeniem ściany przełyku. Trzon żołądka ustawiony może być bardziej pionowo, podczas kiedy następujaca po nim pewna część odźwiernikowa przebiega raczej poziomo. Otwór końcowy żołądka stanowi odźwiernik przechodzący w dwunastnicę. Podział anatomiczny żołądka na trzon i pewna część odźwiernikową odpowiada jego czynnościom: trzon magazynuje pokarm i cześciowo trawi, a pewna część odźwiernikowa przesuwa jego do dwunastnicy. Błona śluzowa żołądka tworzy liczne, wysokie fałdy o przebiegu podłużnym. Znajdują się w niej liczne gruczoły żoładkowe, wytwarzające m.in. kwas solny (gruczoły dna) i podpuszczkę (tylko u niemowlaków) i pepsynę.
Wciąż jeszcze parę słów o naszym żołądku. Pomimo że nerwica może dawać dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nie może być choroba układu pokarmowego. To również specyficzna „choroba emocji”. Nerwicę określa się czasami jako nadmierną nerwowość, która charakteryzuje sie odczuwaniem poprzez chorego przejmującego lęku. Niepokój i lęk są naturalnymi reakcjami psychicznymi na dużo sytuacji w życiu, którym trzeba sprostać. U chorych na nerwice uczucie lęku występuje jednakże właściwie we wszystkich sytuacjach związanych z pewną dozą niepewności, a bywa również, że i bez jakiejkolwiek przyczyny. W ciężkich przypadkach nerwica może prowadzić do bezsenności, wyczerpania fizycznego i emocjonalnego. Nie ulega wątpliwości, że w mechanizmach powstawania zaburzeń somatycznych na tle emocjonalnym bierze udział system autonomiczny. System nerwowy autonomiczny funkcjonuje bez udziału naszej woli i bierze pomiędzy innymi udzial w procesach trawienia i pasażu jelitowego. Substancje powstające w organizmie w obliczu stresu powinny przyspieszać albo opóźniać przesuwanie się pokarmu w przewodzie pokarmowym, powodując biegunkę, zaparcia albo odmienne dolegliwości.

Advertisment
Go to Top